682. Gdy się Chrystus rodzi - KCHB w Szczecinku

KCHB w Szczecinku
​Nade wszystko miejcie
gorliwą miłość jedni ku drugim,
gdyż miłość zakrywa
mnóstwo grzechów.
1Pt 4:8
Przejdź do treści

Menu główne:

682. Gdy się Chrystus rodzi

Biblijne > Kolędy
Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasnościach promienistych brodzi.
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:

Chwała, chwała, chwała w wysokościach Panu!
1/7
Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli:
Bo się narodził Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel.

Chwała, chwała, chwała w wysokościach Panu!
2/7
A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli,
Zaraz do Betlejem śpiesznie pobieżeli,
I zupełnie tak zastali,
Jak Anieli ogłaszali.

Chwała, chwała, chwała w wysokościach Panu!
5/7
O, niebieskie duchy i posłowie nieba!
Powiedzcie wyraźniej, co nam czynić trzeba:
Bo my nic nie pojmujemy,
Ledwo od strachu żyjemy.

Chwała, chwała, chwała w wysokościach Panu!
3/7
Gdy na miejsce przyszli pełni zadziwienia,
Iż się Bóg tak zniżył do Swego stworzenia,
Padli przed Nim na kolana
I uczcili swego Pana.

Chwała, chwała, chwała w wysokościach Panu!
6/7
Idźcież do Betlejem, Dziecię tam zrodzone,
W pieluszki powite, w żłobie położone.
Oddajcież Mu pokłon Boski,
On osłodzi wasze troski.

Chwała, chwała, chwała w wysokościach Panu!
4/7
Wreszcie, gdy już Jemu pokłon, cześć oddali,
Z wielką wesołością do swych trzód wracali.
Z łaski stali się godnymi
Widzieć Boga na tej ziemi.

Chwała, chwała, chwała w wysokościach Panu!
7/7
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego