List do Rzymian 10,1-3 - KCHB w Szczecinku

KCHB w Szczecinku
​Nade wszystko miejcie
gorliwą miłość jedni ku drugim,
gdyż miłość zakrywa
mnóstwo grzechów.
1Pt 4:8
Przejdź do treści

Menu główne:

List do Rzymian 10,1-3

Biblijne > List do Rzymian
 
ROZWAŻANIE
 
Słowa Bożego
 
 
List do Rzymian 10,1-3
 
 
(1) Bracia, pragnieniem mego serca i modlitwą, którą zanoszę do Boga za Izrael, jest jego zbawienie.
 
(2) Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według poznania.
 
(3) Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić własną sprawiedliwość, nie poddali się sprawiedliwości Boga.

Rozważania
 
 
      Rz 10,1–3
 
Ø Paweł jest apostołem pogan, ale najgłębsze pragnienia jego serc są związane z losem Izraela.
 
Ø W tym fragmencie Paweł zarzuca Żydom nierozsądną, nie przemyślaną, pozbawioną wiary i biblijnych podstaw gorliwość. Sam Paweł, jako Saul, wykształcony znawca Zakonu był przykładem takiej właśnie gorliwości. Ta nieracjonalna, ślepa gorliwość prowadziła Żydów, a potem i "chrześcijan" w kierunku morderstw, prześladowania innowierców, rzezi, średniowiecznej inkwizycji i wielu innych pożałowania godnych rzeczy.
 
Ø Paweł po spotkaniu z Chrystusem oparł swoją żarliwość o solidne podstawy, o relację z Chrystusem, o właściwe zrozumienie ksiąg Starego Testamentu. Teraz pragnie by taka sama, dojrzała gorliwość była udziałem jego krewnych według ciała.  [zob. Fil 3:4-9  „Chociaż i ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny uważa, że może pokładać ufność w ciele, bardziej ja:  Obrzezany ósmego dnia, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do prawa - faryzeusz;  Co do gorliwości - prześladowca kościoła, co do sprawiedliwości opartej na prawie - nienaganny.  Lecz to, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa; I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest z prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę;].
 
Ø Teraz Paweł pisze; "Świadczę bowiem za nimi, że pałają żarliwością do Boga, lecz prawdziwie Go nie znają. Oto odrzuciwszy sprawiedliwość Bożą, próbują na jej miejsce wprowadzić własną sprawiedliwość, nie poddając się sprawiedliwości Boże."
 
Ø Dalej Paweł pisze, że Żydzi zastąpili żywą relację z Bogiem, wiarę i zaufanie swoimi ludzkimi wysiłkami, co doprowadziło ich do narodowej pychy, arogancji wobec innych.
 
Ø Ten lud twardego karku, nie poddał się Bogu, nie podporządkował sprawiedliwości Bożej, ale wytworzył swoją ludową sprawiedliwość oparta na bezrozumnej gorliwości.  
 
Ø Gdy czytam List do Rzymian coraz bardziej rozumiem za co Żydzi tak bardzo nienawidzili Pawła.
 
Ø Na temat gorliwości Żydów W. Barclay napisał:
 
·       Posłuszeństwo zakonowi wymagało więc od człowieka nieprzeciętnej gorliwości. Nie było rzeczą łatwą ani wygodną, a często nawet dosyć kłopotliwą. Weźmy pod uwagę sprawę sabatu.
 
·       Człowiek wiedział, jaki odcinek drogi mógł przejść w dniu sabatu. Ciężar noszony przez niego w tym dniu nie mógł przekroczyć wagi dwóch suszonych fig.
 
·       W sabat nie można było przygotować posiłku. Jeżeli chodzi o zdrowie człowieka, to w sabat można było jedynie starać się o jego nie pogarszanie się, a nie o polepszenie.
 
·       Jeszcze w dzisiejszych czasach ortodoksyjni Żydzi w dniu sabatu nie zapalają ognia ani nie włączają światła elektrycznego.
 
·       Jeżeli ogień ma być podtrzymywany na palenisku, do zadania tego wynajmuje się poganina. Jeżeli Żyd jest dosyć bogaty, może sobie zainstalować automat, który w dniu sabatu sam będzie włączał światło.
 
·       Nie jest to powód do śmiechu, lecz do podziwu. Przestrzeganie praw zakonu nie jest rzeczą łatwą. Nikt nie zechciałby się na to zdecydować, gdyby nie był gorliwym wyznawcą swojej religii.
 
·       Żydzi byli i są gorliwymi. Paweł przyznaje im to, choć dodaje, że gorliwość ta jest niewłaściwie ukierunkowana."
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego